परीक्षेचे निकाल / Exam Results - Maha NMK

NMK 2018: नवीन परीक्षांचे निकाल सर्वात जलद मिळवण्यासाठी "www.MahaNMK.com" या संकेतस्थळाला दररोज भेट द्या किंवा गूगल वर नेहमी "Maha NMK" असे सर्च करा.

दि. १२ फेब्रुवारी २०१९ रोजीचे परीक्षा निकाल

दि. ०८ फेब्रुवारी २०१९ रोजीचे परीक्षा निकाल

दि. २८ जानेवारी २०१९ रोजीचे परीक्षा निकाल

दि. २६ जानेवारी २०१९ रोजीचे परीक्षा निकाल

दि. १६ जानेवारी २०१९ रोजीचे परीक्षा निकाल

दि. १४ जानेवारी २०१९ रोजीचे परीक्षा निकाल

दि. ०६ जानेवारी २०१९ रोजीचे परीक्षा निकाल