प्रवेशपत्र / Admit Card 2018 - MahaNMK

NMK 2018: सर्व परीक्षांचे प्रवेशपत्र सर्वात जलद मिळवण्यासाठी "www.MahaNMK.com" या संकेतस्थळाला दररोज भेट द्या किंवा गूगल वर नेहमी "Maha NMK" असे सर्च करा.

दि. २४ नोव्हेंबर २०१८ रोजीचे परीक्षा प्रवेशपत्र

दि. १९ नोव्हेंबर २०१८ रोजीचे परीक्षा प्रवेशपत्र

दि. १३ नोव्हेंबर २०१८ रोजीचे परीक्षा प्रवेशपत्र

दि. २९ ऑक्टोबर २०१८ रोजीचे परीक्षा प्रवेशपत्र

दि. २६ ऑक्टोबर २०१८ रोजीचे परीक्षा प्रवेशपत्र

दि. २५ ऑक्टोबर २०१८ रोजीचे परीक्षा प्रवेशपत्र

दि. २४ ऑक्टोबर २०१८ रोजीचे परीक्षा प्रवेशपत्र

दि. २० ऑक्टोबर २०१८ रोजीचे परीक्षा प्रवेशपत्र

दि. १९ ऑक्टोबर २०१८ रोजीचे परीक्षा प्रवेशपत्र