प्रवेशपत्र / Admit Card 2018 - MahaNMK

NMK 2018: सर्व परीक्षांचे प्रवेशपत्र सर्वात जलद मिळवण्यासाठी "www.MahaNMK.com" या संकेतस्थळाला दररोज भेट द्या किंवा गूगल वर नेहमी "Maha NMK" असे सर्च करा.

दि. २१ ऑगस्ट २०१८ रोजीचे परीक्षा प्रवेशपत्र

दि. १८ ऑगस्ट २०१८ रोजीचे परीक्षा प्रवेशपत्र

दि. १७ ऑगस्ट २०१८ रोजीचे परीक्षा प्रवेशपत्र

दि. १६ ऑगस्ट २०१८ रोजीचे परीक्षा प्रवेशपत्र

दि. १३ ऑगस्ट २०१८ रोजीचे परीक्षा प्रवेशपत्र

दि. ११ ऑगस्ट २०१८ रोजीचे परीक्षा प्रवेशपत्र

दि. ०६ ऑगस्ट २०१८ रोजीचे परीक्षा प्रवेशपत्र

दि. २६ जुलै २०१८ रोजीचे परीक्षा प्रवेशपत्र