icon

अणु खनिज संचालनालय अन्वेषण व संशोधन [AMD] भरती परीक्षा प्रवेशपत्र

Updated On : 6 February, 2020 | MahaNMK.comअणु खनिज संचालनालय अन्वेषण व संशोधन [Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research] भरती परीक्षा प्रवेशपत्र उपलब्ध झाले आहेत. हे प्रवेशपत्र डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक्सचा वापर करू शकता.

महत्वाच्या लिंक्स

अधिक माहिती (Blog)

Click Here

वेबसाईट लिंक

Click Here

टिप्पणी करा (Comment Below)

नवीन परीक्षा प्रवेशपत्र :