PSI Main 2011 - Paper 2


81. 

खालील आलेखाचा अभ्यास करून प्रश्नाचे उत्तर लिहा.  

82. 

कोणत्या हंगामात मसूर हे पिक घेतात ?

83. 

चांगल्या सुपीक जमिनीत सेंद्रिय पदार्थाचे प्रमाण किती असते ?

84. 

मातीची घनता मोजण्याचे एकक कोणते आहे ?

85. 

खालीलपैकी कोणते पिक हिरवळीच्या खताचे पिक म्हणून चोपण जमिनीवर घेतात ? 

86. 

पुढीलपैकी गायीची कोणती जात जास्त दुध देणारी म्हणून प्रसिद्ध आहे ?

87. 

खालीलपैकी कोणती शेळीची जात आहे ?

88. 

तुषार सिंचन पद्धत पुढीलपैकी कोणत्या पिकासाठी अधिक उपयुक्त आहे ?

89. 

विकोत्पादनातील खालीलपैकी कोणता घटक एकात्मिक अन्नद्रव्ये व्यवस्थापन पद्धतीचा घटक नाही ?

90. 

आडसाली ऊस पिकासाठी एकूण किती पाणी लागते ?

91. 

खालीलपैकी सोयाबीनचा कोणता वाण तांबेरा रोगास प्रतिकारक आहे ?

92. 

अवर्षण प्रवण क्षेत्रात मध्यम खोल जमिनीतून अधीक उत्पादन आणि आर्थीक फायद्यासाठी बाजरीव तूर या आंतरपिक पद्धतीची या प्रमाणात लगवडीची शिफारस केली आहे. 

93. 

सर्वात जुने आणि प्रसिद्ध मत्स्य महाविद्यालय कोणत्या राज्यात आहे ?

94. 

कडधान्य पिकांच्या बियाण्यास ________ या जिवाणू संवर्धनाची प्रक्रिया केल्यास वातावरणातील नत्राच्या स्थिरीकरणास मदत होते.

95. 

भांडवलच्या वापरापोटी जे देयके दिले जाते त्याला ______ असे म्हणतात,

96. 

खालीलपैकी कोणत्या गळीत धान्यामध्ये तेलाचे प्रमाण कमी असते ?

97. 

कॉमन कार्प या माशाच्या जातीची आहाराची सवय काय आहे ?

98. 

हळदीला पिवळा स्फटीका सारखा रंग येतो त्याला __________ म्हणतात. 

99. 

सोयाबीन धान्यात ___________ टक्के इतकी प्रथिने (प्रोटीन्स) असतात.

100. 

भूईमुगाच्या दाण्यात ___________ टक्के इतके तेलाचे प्रमाण असते.

आता मिळवा सर्व जाहिराती Telegram Channel वर (अगदी मोफत) - येथे क्लिक करा

Maha NMK Here You will get the list of all district from Maharashtra. You Can Select Any Disctrict From The List And Get Latest Recruitment News For The District. Keep Visiting MahaNMK Daily For The Latest Recruitment new and Free Job Alert 2018