राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०१६ GS-2

1. 

भारताच्या नियंत्रक व महालेखा परिक्षकाबाबत खालील विधाने विचारात घ्या :

(a) डॉ. आंबेडकरांनी निरीक्षण नोंदल्याप्रमाणे ते संविधानांतर्गत असलेले सर्वाधिक महत्वाचे अधिकारी असतील. 

(b) नियंत्रक व महालेखापरिक्षकाचे पद हे मोठ्या प्रमाणात भारत सरकार अधिनियम, 1919 अंतर्गत असलेल्या महालेखा परिक्षकाचे प्रारूप आहे. 

(c) संसदेने नियंत्रक व महालेखा परिक्षकांची कर्तव्ये, अधिकार व सेवाशर्ती अधिनियम 1971 मंजूर केला आहे. 

(d) त्यांना नेमणूका करण्याचा अधिकार नाही परिणामत: कनिष्ठांच्या शिस्तीसंबंधी नियंत्रणाच्या बाबतीत सुद्धा अधिकार नाहीत जसे सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशास आहेत. 

पर्यायी उत्तरे :

2. 

जनहितार्थ याचिके (PIL) बाबत खालीलपैकी कोणते विधान चुकीचे आहे?

(a) असे म्हटले जाते की, जनहितार्थ याचिकेने न्यायपालिकेचे लोकशाहीकरण केले.

(b) जनहितार्थ याचिकेने कार्यकारी आणि विधिमंडळास त्यांची जनतेप्रती असलेली घटनात्मक कर्तव्ये पार पाडण्यास भाग पाडले.

(c) जनहितार्थ याचिकेने भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देण्याचा एक प्रयत्न केला आहे.

पर्यायी उत्तरे :

3. 

गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया अॅक्ट-1935 मधील खालील तरतूदी विचारात घ्या :

(a) या कायद्याने केवळ मुस्लिमांसाठीच नव्हे तर शीख, भारतीय ख्रिश्चन आणि अँग्लो-इंडियन यांच्यासाठीही स्वतंत्र प्रतिनिधित्व प्रदान केले.

(b) शेषाधिकार हे केन्द्र शासनाकडे सोपविले होते.

(c) या कायद्याने विधिमंडळाला जबाबदार असलेला ना कोणी सल्लागार अथवा ना कोणती मंत्री परिषद नियुक्त केली गेली.

पर्यायी उत्तरे :

4. 

संसदेने मंजूर केलेल्या 95 व्या संविधान दुरुस्ती कायद्याने :

5. 

भारताच्या अॅटर्नी जनरल संदर्भातील खालीलपैकी कोणती विधाने सत्य आहेत ?

(a) ते संसदेच्या कामकाजात भाग घेऊ शकतात.

(b) ते संसदीय समितीचे सदस्य होवू शकतात.

(c) ते संसदीय समितीमध्ये मतदान करू शकतात.

पर्यायी उत्तरे :

6. 

राष्ट्रीय महिला आयोगाची स्थापना ____________ साली करण्यात आली.

7. 

कोणत्या घटनादुरुस्तीद्वारे राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती आयोगाचे दोन आयोगामध्ये विभाजन केले गेले?

8. 

खालीलपैकी कोणते विधान चुकीचे आहे?

(a) आपले संविधान केन्द्र आणि राज्यांमध्ये फक्त कायदेशीर अधिकारांचीच नाही तर कार्यकारी अधिकारांचीही विभागणी करते.

(b) राष्ट्रपती कोणत्याही वैधानिक मंजूरीशिवाय, कोणतेही कार्यकारी कार्य राज्याकडे सोपवू शकतात.

(c) भारत सरकारच्या संमतीने, राज्याचे राज्यपाल राज्याच्या विषयीचे कार्य केन्द्र सरकार किंवा त्याच्या अधिका-यांकडे सोपवू शकतात. 

पर्यायी उत्तरे :

9. 

भारतीय राज्यघटनेमधील काही कलमे बदलण्यासाठी किमान निम्म्या राज्यांच्या विधीमंडळांच्या मान्यतेची गरज असते. राज्य विधीमंडळांना मान्यता देण्यासाठी किती कालावधीची मुदत दिली जाते ?

10. 

खालीलपैकी कोणते सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रारंभिक अधिकार क्षेत्रात समाविष्ट आहेत?

(a) भारत सरकार आणि एक किंवा अधिक राज्ये यांच्यातील विवाद.

(b) दोन किंवा अधिक राज्यांमधील विवाद.

(c) संसदेच्या कोणत्याही सभागृहाच्या निवडणूकीसंबंधातील विवाद.

(d) आंतर-राज्य पाणी विवाद.

पर्यायी उत्तरे :

आता मिळवा सर्व जाहिराती Telegram Channel वर (अगदी मोफत) - येथे क्लिक करा

Maha NMK Here You will get the list of all district from Maharashtra. You Can Select Any Disctrict From The List And Get Latest Recruitment News For The District. Keep Visiting MahaNMK Daily For The Latest Recruitment new and Free Job Alert 2018