राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०१७  GS-3

1. 

पुढीलपैकी अतिरिक्त लोकसंख्येची वैशिष्ट्ये कोणती आहेत ?

(a) उपलब्ध संसाधनापेक्षा जास्त लोकसंख्या असणे.

(b) पोषण क्षमतेवर लोकसंख्येचा भार पडणे.

(c) नैसर्गिक साधन संपत्ती लोकसंख्येच्या तुलनेत कमी असणे.

(d) लोकसंख्या वाढीच्या तुलनेत आर्थिक विकास न होणे.

वरीलपैकी कोणते विधान/विधाने बरोबर आहे/आहेत ?

2. 

खालीलपैकी केंद्र शासनाने तरुणांना कौशल्यावर आधारित प्रशिक्षण देऊन त्यांना रोजगार निर्मितीसाठी जुलै 2015 मध्ये कोणते अभियान सुरु केले?

(a) मेक इन इंडिया अभियान

(b) प्रधानमंत्री कौशल्य विकास आणि उद्योजगता अभियान

(c) स्टार्ट अप इंडिया स्टैंड अप इंडिया अभियान

(d) डिजीटल इंडिया कार्यक्रम

पर्यायी उत्तरे :

3. 

11 जुलै 1987 रोजी जगाची लोकसंख्या _______________ कोटी झाली, म्हणून 11 जूलै हा दिवस 'जागतिक लोकसंख्या दिन' म्हणून साजरा करतो.

4. 

ग्रामनिर्माण योजनेमध्ये बेकारी कमी करण्यासाठी कोणते उद्दिष्ट ठरविण्यात आले होते ?

(a) स्थानिक लोकांना रोजगार देणे.

(b) अतिरिक्त रोजगार कायम करणे.

(c) शेतमजुरांना सोयी सवलती देणे. 

(d) यापैकी सर्व

पर्यायी उत्तरे : 

5. 

खालीलपैकी कोणती विधाने बरोबर आहेत ?

(a) भारतामध्ये मोठ्या प्रमाणात बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्रात आहे.

(b) कृषी क्षेत्रातील छुपी बेरोजगारी बारामाही आहे.

(c) भारतामध्ये औद्योगिकीकरणामुळे अनेक लोकांना रोजगाररहित केले आहे.

पर्यायी उत्तरे : 

6. 

खालीलपैकी कोणते पुनर्जिवित करता येणारे ऊर्जास्रोत पारंपारिक ऊर्जा स्रोतांच्या सहाय्यासाठी विकसित करणे गरजेचे आहे?

(a) बायोगॅस

(b) सौर ऊर्जा

(c) घनकचरा

(d) वारा 

पर्यायी उत्तरे :

7. 

खालीलपैकी कोणते घटक आरोग्यावर प्रभाव टाकतात ?

(a) आनुवंशिकता

(b) वय

(c) लिंग

(d) जीवनशैली

वरीलपैकी कोणते घटक/घटके बरोबर आहे/आहेत ?

8. 

ग्रामीण महिलांची बचत वाढ हे खालीलपैकी कोणत्या कार्यक्रमाचे/ची उद्दिष्ट्य आहे/आहेत ?

(a) राष्ट्रीय महिला कोश

(b) महिला समृद्धी योजना 

(c) इंदिरा महिला योजना

(d) जवाहर रोजगार योजना 

पर्यायी उत्तरे :

9. 

मानव संसाधन व्यवस्थापनाला महत्व प्राप्त झाले कारण :

(a) मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन.

(b) कामगारांची वाढती मागणी व रोजगाराची उपलब्धता.

(c) नवीन तांत्रिक व व्यावसायिक कुशल कामगारांची वाढती मागणी. 

(d) कार्य विभागणीचे तत्व लागु करणे.

वरीलपैकी कोणते विधान/विधाने बरोबर आहे/आहेत ? 

10. 

खालीलपैकी कोणती संस्था विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या वतीने उच्च शिक्षणाचे मूल्यांकन करते ?

(a) अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद

(b) उच्च शिक्षण संचालनालय

(c) राष्ट्रीय मूल्यांकन आणि प्रमाणन परिषद

(d) राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान

वरीलपैकी कोणता/कोणते पर्याय बरोबर आहे/आहेत ?

आता मिळवा सर्व जाहिराती Telegram Channel वर (अगदी मोफत) - येथे क्लिक करा

Maha NMK Here You will get the list of all district from Maharashtra. You Can Select Any Disctrict From The List And Get Latest Recruitment News For The District. Keep Visiting MahaNMK Daily For The Latest Recruitment new and Free Job Alert 2018