राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१५ - Paper 1

1. 

4 डिसेंबर 1947 रोजी हैदराबाद राज्य मुक्ती संग्रामात पुढीलपैकी कोणी निझामावर बाँब टाकून त्याचा वध करण्याचा प्रयत्न केला ?

2. 

चुकीची जोडी ओळखा :

3. 

उत्तरेकडील पुष्कळशा हिंदू निर्वासितांना या राज्याने आणि शहराने आकर्षित केले. समकालीन वर्णनावरून असे वाटते की हे शहर श्रीमंत आणि खूप सुंदर असावे. अब्दूर रझाक म्हणतो, “पृथ्वीतलावर इतरत्र कुठेही असे शहर डोळयांनी बघितले नाही, किंवा संपूर्ण पृथ्वीवर असे शहर आहे असे कानांनी ऐकले नाही.' या वाक्यांतून कोणत्या राज्याचा आणि शहराचा उल्लेख केला आहे ?

4. 

1930 च्या दशकातील जागतिक महामंदीमुळे पुढीलपैकी काय झाले ?

अ. मुंबईची लोकसंख्या घटली.

ब. अहमदाबादमधील कापडगिरण्यांची संख्या घटली.

क. मुंबई गिरणीमालकांनी कामगारांच्या वेतनात 30 - 50% कपात केली.

ड. वरील सर्व पर्याय योग्य. 

5. 

हिंदू-मुस्लिम ऐक्याचे दूत” असे जिनांचे वर्णन कोणी केले आहे ?

6. 

अगदी सुरवातीची संस्कृत नाटके त्यानी लिहीली. ती ताडपत्रावर लिहिलेली हस्तलिखीते तुकड्यांच्या स्वरूपात खरे तर आहेत, व आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे ती गोबीच्या वाळवंटाच्या सीमेवरील तुरफान या ठिकाणी सापडली. प्राचीन भारतातील हा कोणता लेखक आहे ?

7. 

1926 साली मुंबई कायदेमंडळात _____________ यांनी असे विधेयक मांडले की ‘ग्रामजोशांना' संस्कार करायला बोलावले नसेल, तर त्यांना दक्षिणा मागण्याचा हक्क राहणार नाही.

8. 

खाली नमुद केलेली चीड आणणारी कृत्ये कोणी केली होती ?

अ. भारतीय नागरी सेवेत प्रवेश करण्याचे वय कमी करणे,

ब. वृत्तपत्र स्वातंत्र्यावर नियंत्रण घालणे.

क. 1878 चा शस्त्र कायदा.

ड. ब्रिटीश उत्पादनावरील आयात कर काढून टाकणे.

9. 

पुढीलपैकी कोणते दोन वर्ग गणपती उत्सवाच्या आयोजनाच्या विरुद्ध होते ?

अ. रानडेंच्या विचारसरणीचे उदारमतवादी हिंदू 

ब. राष्ट्रीय सभेतील कर्मठ राजकारणी

क. बौद्ध

ड. जैन 

10. 

रावसाहेब पेशवे, भाऊसाहेब लिमये, गणेश केशव लिमये, भाऊराव लिमये, भाऊसाहेब काशीनाथ खाजगीवाले, राजेसाहेब, विठ्ठल छत्रे आणि बळवंत जगदंब ही नावे पुढीलपैकी कोणत्या व्यक्तीने घेतली होती ? 

आता मिळवा सर्व जाहिराती Telegram Channel वर (अगदी मोफत) - येथे क्लिक करा

Maha NMK Here You will get the list of all district from Maharashtra. You Can Select Any Disctrict From The List And Get Latest Recruitment News For The District. Keep Visiting MahaNMK Daily For The Latest Recruitment new and Free Job Alert 2018