राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१६ - Paper 1

1. 

Which of the following States has not declared the 'Indian Elephant' as its *State Animal' ?

2. 

मात्र, अश्म युगानंतर लगेचच लोह युगाची सुरवात झाली, आणि मध्यंतरीच्या काळातील ताम्र युगाच्या खुणाही सापडत नाहीत.

3. 

दोन कोरड्या रोट्या, एक पेलाभर पाणी आणि प्रत्येक संपादकियाबद्दल दहा वर्षे सक्तमजुरी' या पगारावर कोणत्या वृत्तपत्राने संपादकपदाची जाहिरात दिली होती ?

4. 

मुंबई आणि महाराष्ट्र यांच्यातील नाते वर्णन करताना जशी गरुडाला पंखं आणि वाघाला नखं असे वर्णन कोणत्या कवी ने केले ?

5. 

खालील विवरणावरून व्यक्ती ओळखा.

अ. यांना गंगाधर गाडगीळांसारखे अर्थशास्त्राचे विद्वान ‘आधुनिक भारताचे शिल्पकार' मानतात.

ब. दादाभाई नौरोजी व न्या. रानडे यांचा आर्थिक राष्ट्रवादाचा पाया त्यांच्या विचारात आढळतो.

क. भारतीय जीवनात त्यांनी शेतीचे महत्त्व जाणले होते.

6. 

खालील विवरणावरून व्यक्ती ओळखा.

अ. ते पक्के महाविदर्भवादी होते.

ब. महाविदर्भास उपप्रांताचा दर्जा द्यावा ही-धनंजयरावांची कल्पनाही त्यांना मान्य नव्हती.

क. त्यांना महाविदर्भ हे स्वतंत्र राज्य असावे असे सतत वाटे.

7. 

पुणे येथे ____________ उत्सव साजरा केल्यावर दहा दिवसातच पुण्याचे कलेक्टर श्री. रँड व दुस-या अधिका-याची, सरकारी घरातून परत येताना गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली.

8. 

तरूण बंगाली यंग इटली' शी परिचित होते. ___________ यांच्या भाषणातून त्यांचा यंग इटली' शी परिचय झाला होता.

9. 

प्रशासकीय सेवांसाठी विद्यापीठाची पदवी ही आवश्यक बाब असू नये असे कोणत्या आयोगाने म्हटले आहे ?

10. 

खालील विधाने वाचून उत्तराचा योग्य पर्याय निवडा.

प्राचीन काळात भारतीयांनी ग्रीक नाण्यांचे अनुकरण केले, कारण 

अ. भारतीय नाण्यांचे वजन व आकार अनिश्चित असे. 

ब. ग्रीकांची नाणी आकर्षक होती. 

क. ग्रीकांची नाणी निश्चित वजनाची होती. 

ड. भारतीय नाणी अहतमुद्रा पद्धतीची असते.

आता मिळवा सर्व जाहिराती Telegram Channel वर (अगदी मोफत) - येथे क्लिक करा

Maha NMK Here You will get the list of all district from Maharashtra. You Can Select Any Disctrict From The List And Get Latest Recruitment News For The District. Keep Visiting MahaNMK Daily For The Latest Recruitment new and Free Job Alert 2018