राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१८  - Paper 1


41. 

एका वाफेच्या इंजिनला 3:6 x 109J/min दराने उष्णता पुरवली जाते. त्यापासून इंजिन 5:4 x 108J/min दराने कार्य करते. अशा इंजिनची कार्यक्षमता किती टक्के असेल ?

42. 

काही झाडांमधे तांब्याच्या कमतरतेमूळे सालीवर फोड व खोलवर तुकडे पडून त्यातून डिंक बाहेर येतो. अशा रोगाला ___________ म्हणतात. 

43. 

सुक्रोजचे एरोबिक ऑक्सिडेशन होऊन अधिकतम किती ATP तयार होतात ? 

44. 

दोन नावे (बायनोमिअल) देण्याची वर्गीकरण पद्धती कोणी सुचविली ?

45. 

सर जे.सी. बोस, भारतीय वैज्ञानिक, यांच्यानुसार कॉर्टिकल थरांच्या आतील जीवंत पेशीमूळे असेंट ऑफ मॅप
__________  ह्या क्रियेमूळे घडते ?

46. 

खालीलपैकी कोणती थेरीज किंवा सिद्धांत जीवन उत्क्रांतीशी संबंधित आहेत ?

अ. नैसर्गीक निवडीचा सिद्धांत

ब. उत्परिवर्तन उत्क्रांतीचा सिद्धांत

क. वारसा वर्ण गुणधर्म सिद्धांत

ड. वियोग सिद्धांत

पर्यायी उत्तरे : 

47. 

खालीलपैकी कोणती संप्रेरके पिटरी ग्रंथीची आहेत ?

अ. टि.एस.एच.

ब. एस.टि.एच.

क. एच.सी.जी.

ड. ए.डी.एच.

पर्यायी उत्तरे :

48. 

अस्थिसंस्था ही खालीलपैकी कोणते कार्य करते ?

अ. संरक्षण

ब. रक्तोत्पादन/रुधिरजनन

क. हालचाल सुलभता

ड. क्षाराचे संवर्धनासाठी

पर्यायी उत्तरे : 

49. 

ग्रिगोर मेंडल यांना जनुकशास्त्राचे जनक असे संबोधले जाते, कारण त्यांनी प्रथम अनुवंशिकतेचा सिद्धांत मांडला. त्यांचे प्रयोगशाळेतील संशोधन सामग्री कोणती होती ? 

50. 

'M' हे मुलद्रव्य डोबेरिनर विकके मध्ये Ca, M आणि Ba हे _____________ आहे.

51. 

काष्ठजन्य अल्कोहोल म्हणजेच

52. 

पाण्यात क्लोरीन नेहमी मिसळतात कारण

53. 

__________  ह्यामुळे गंजण्याची क्रिया होते. 

54. 

नैसर्गिक वायुमध्ये ___________ चे प्रमाण मुख्यत्वे करून असते. 

55. 

नैसर्गिक स्त्रोतातील कोणत्या घटकापासून चरबी आणि तेल मिळते ?

56. 

भारतीय राज्यघटनेच्या खालीलपैकी कोणत्या तरतूदी 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी लागू झाल्या ?

अ. नागरिकत्व

ब. निवडणूका (कलम-324).

क. तात्पुरती संसद

ड. मूलभूत अधिकार

पर्यायी उत्तरे :

57. 

खालीलपैकी कोणत्या प्रकरणात भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यघटनेच्या मूलभूत संरचनेत संसदेला बदल करता येणार नाही असा निर्णय दिला ? 

58. 

भारताच्या उपराष्ट्रपती बाबत खालीलपैकी कोणते विधान चूकीचे आहे ?

अ. या पदासाठी असलेल्या निर्वाचन मंडळामध्ये संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या निर्वाचित सदस्यांचा समावेश असतो.

ब. ते राष्ट्रपतीच्या अनुपस्थिती मध्ये सहा महिन्यापेक्षा जास्त काळ नाही इतक्या कालावधीसाठी राष्ट्रपती पदावर राहू शकतात.

क. या पदाच्या निवडणूकीसाठी किमान 20 मतदार हे प्रस्तावक आणि 20 मतदार हे अनुमोदक असणे आवश्यक असते.

59. 

खालील विधाने विचारात घ्या :

अ. विभागीय परिषदों या घटनात्मक संस्था आहेत.

ब. पंतप्रधान हे सर्व विभागीय परिषदांचे अध्यक्ष म्हणून कार्य करतात.

क. प्रत्येक मुख्यमंत्री हा आळीपाळीने विभागीय परिषदेचा उपाध्यक्ष म्हणून कार्य करतो.

ड. दोन किंवा अधिक विभागीय परिषदांच्या संयुक्त बैठकीचे अध्यक्षस्थान केन्द्रीय गृहमंत्री भूषवितो. 

60. 

स्थानिक शासनावरील दुस-या प्रशासकीय सुधारणा आयोगाच्या सहाव्या अहवालातील शिफारशी आहेत.

अ. एक दशलक्ष लोकसंख्येपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या सर्व शहरांमध्ये समान महानगरीय वाहतूक प्राधिकरण निर्माण करण्यात यावे.

ब. स्थानिक संस्था लोकपाल-लोकायुक्त स्थापन करावेत.

क. महापौरांची सरळ निवड.

ड. जिल्हा मंडळे स्थापन करावीत आणि त्यांचे मुख्य सचिव म्हणून जिल्हाधिका-यांनी कार्य करावे.

पर्यायी उत्तरे : 

आता मिळवा सर्व जाहिराती Telegram Channel वर (अगदी मोफत) - येथे क्लिक करा

Maha NMK Here You will get the list of all district from Maharashtra. You Can Select Any Disctrict From The List And Get Latest Recruitment News For The District. Keep Visiting MahaNMK Daily For The Latest Recruitment new and Free Job Alert 2018