राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१८  - Paper 1


61. 

खालीलपैकी कोणती मार्गदर्शक तत्त्वे ही मुळ राज्यघटनेचा भाग नव्हती, परंतु त्यांचा समावेश नंतर घटनादुरूस्तीद्वारे झाला ?

अ. उत्पन्नातील विषमता कमी करणे.

ब. पर्यावरणाचे संरक्षण व संवर्धन आणि वने व वन्य जीवसृष्टीचे रक्षण करणे.

क. समान कामांबद्दल स्त्री पुरूषांना समान वेतन.

ड. समान न्यायाची शाश्वती आणि गरीबांना मोफत कायदेविषयक सहाय्य.

इ . सर्व नागरिकांना उपजीविकेची पुरेशी साधने सुरक्षित करणे.

62. 

खालीलपैकी कोणती विधाने बरोबर आहेत ?

अ. संसद कर वाढवू शकते.

ब. संसद कर कमी करु शकत नाही.

क. संसद कर रद्द करु शकते.

ड. संसद कर वाढवू शकत नाही.

इ. संसद कर कमी करू शकते. 

63. 

शून्य प्रहरा च्या संदर्भात खालीलपैकी कोणती विधाने अचूक आहेत ?

अ. संसदीय कार्यपद्धतीमध्ये शून्य प्रहर ही नाविन्यपूर्ण संकल्पना भारतामध्ये उदयास आली.

ब. प्रश्नोत्तराचा तास आणि सभागृहाचे कामकाज यांच्या मधल्या काळाला शून्य प्रहर म्हणतात.

क. ही संकल्पना 1962 पासून प्रत्यक्षात आली.

ड. शून्य प्रहर हे संसद सदस्यांना उपलब्ध असलेले अनौपचारिक स्वरूपाचे माध्यम आहे. 

64. 

खालील विधाने लक्षात घ्या :

अ. राज्यघटनेच्या नवव्या विभागातील तरतूदी ह्या पाचव्या परिशिष्टात समावेश असलेल्या क्षेत्रांस लागू नाहीत.

ब. पाचव्या परिशिष्टांत समाविष्ट असणा-या क्षेत्रात सात राज्यांचा समावेश होतो.

क. 1996 मध्ये संसदेने अश्या क्षेत्रांसाठी PESA कायदा मंजूर केला.

वरीलपैकी कोणते विधान/विधाने अचूक आहेत ? 

65. 

राज्यघटनेच्या कोणत्या कलमामध्ये हिंदी भाषेचा प्रसार वाढवणे, ती भारताच्या संमिश्र संस्कृतीच्या सर्व घटकांना अभिव्यक्तीचे माध्यम म्हणून उपयोगाला येईल अशा रीतीने तिचा विकास करण्याची जवाबदारी केंद्र शासनास दिली आहे ? 

66. 

भारतीय राज्यघटनेच्या दुस-या परिशिष्टामध्ये काही पदाधिका-यांचे मानधन, भत्ता, विशेषाधिकार आणि इतर बाबी यांचा समावेश आहे. खालीलपैकी कोणता पदाधिकारी यांत समाविष्ट नाही ?

67. 

खालीलपैकी कोणते विधान/विधाने बरोबर आहेत ?

अ. लोकसभेला नव्हे तर फक्त राज्यसभेतच नामनिर्देशित सभासद असतात.

ब. राज्यसभेवर अँग्लो इंडीयन ह्या जमातीचे दोन सभासद नेमण्याची घटनात्मक तरतूद आहे.

क. किती नामनिर्देशित सभासदांना केंद्रीय मंत्री बनवावे याबाबत राज्यघटनेचे कोणतेही बंधन नाही.

ड. नामनिर्देशित सभासद राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपती अशा दोन्ही निवडणूकीत मतदान करू शकतात. 

68. 

योग्य कथन/कथने ओळखा :

अ. काही लोकशाहीवादी देश हे प्रजासत्ताक आहेत.

ब. काही लोकशाहीवादी देश हे प्रजासत्ताक नाहीत.

पर्यायी उत्तरे :

69. 

योग्य कथन/कथने ओळखा :

अ. नागरिक राज्यामध्ये सर्व नागरी अधिकारांचा उपभोग घेतात.

ब. नागरिक राज्यामध्ये सर्व राजकीय अधिकारांचा उपभोग घेतात.

क. परकीय व्यक्ती राज्यामध्ये सर्व नागरी अधिकारांचा उपभोग घेतात.

ड. परकीय व्यक्ती राज्यामध्ये सर्व राजकीय अधिकारांचा उपभोग घेतात.

पर्यायी उत्तरे : 

70. 

योग्य क्रमानुसार लावा (राज्यांची निर्मिती) :

अ. मिझोरम

ब. नागालॅण्ड

क. मेघालय

ड. महाराष्ट्र

पर्यायी उत्तरे :

71. 

उच्च शिक्षण क्षेत्रातील नियंत्रक यंत्रणे संबंधी पुढीलपैकी कोणते विधान चुकीचे आहे ?

72. 

पुढीलपैकी योग्य विधान/ने निवडा :

अ. भारतामध्ये प्रत्येकी एक हजार लोकसंख्येमागे एक पेक्षा कमी डॉक्टर उपलब्ध आहे.

ब. जागतिक आरोग्य संघटनेनुसार डॉक्टर आणि लोकसंख्यचे किमान प्रमाण 3 : 1000 (1000 लोकांसाठी 3 डॉक्टर) असे असावे.

पर्यायी उत्तरे : 

73. 

भारताच्या परराष्ट्र धोरणांपैकी 'पूर्वलक्षी कृती धोरणा’ संबंधी विधानांपैकी कोणते विधान चुकीचे आहे ?

74. 

ज्ञानपीठ पुरस्काराबाबत खालील विधाने विचारात घ्या :

अ. हा पुरस्कार भारत सरकार द्वारा 1952 पासून प्रायोजित आहे.

ब. 1982 च्या अगोदर लेखकाच्या एका कृतीबद्दल दिला जात होता.

क. आता लेखकाच्या जीवनातील योगदानाबद्दल दिला जातो.

ड. 2017 चा पुरस्कार कृष्णा सोबती यांना घोषित झाला आहे.

वरीलपैकी कोणती विधाने बरोबर आहेत ? 

75. 

15 व्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष कोण आहेत ?

76. 

पुढील विधानांपैकी मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (MMRDA) विषयी चे कोणते विधान चुकीचे आहे ?

77. 

डॉ. धीरेन्द्रपाल सिंह इतक्यात बातम्यांमधे होते. त्यांच्याबाबत काय खरे नाही ?

78. 

महाराष्ट्रातील डॉ. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना कशाशी संबंधित आहे ? 

79. 

जोड्या लावा: 

80. 

2017 साहित्याचे नोबेल पारितोषिक काझुओ इशिगुरो यांना मिळाले आहे. पुढीलपैकी कोणती साहित्यकृती त्याची नाही ?

अ. द रिमेन्स ऑफ द डे

ब. ए पेल व्हू ऑफ हिल्स

क. अँन आर्टिस्ट ऑफ द फ्लोटिंग वर्ल्ड

ड. नॉर्वेजियन वूड

इ. काफ्का ऑन द शोअर

पर्यायी उत्तरे : 

आता मिळवा सर्व जाहिराती Telegram Channel वर (अगदी मोफत) - येथे क्लिक करा

Maha NMK Here You will get the list of all district from Maharashtra. You Can Select Any Disctrict From The List And Get Latest Recruitment News For The District. Keep Visiting MahaNMK Daily For The Latest Recruitment new and Free Job Alert 2018