राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१९ - Paper 1


61. 

पुढील घटनांची त्यांच्या कालक्रमानुसार मांडणी करा.
अ. ढाक्क्यात मुस्लीम लीगची स्थापना.

ब. खुदीराम बोस यांचा देहांत करण्यात आला.

क. लॉर्ड हाडौंग्जवर बॉम फेकला.

ड. सर प्रफुल्लचंद्र चॅटरजी यांच्या अध्यक्षतेखाली लाहोर येथे हिंन्दू परिषद भरविण्यात आली.

पर्यायी उत्तरे :

62. 

खालीलपैकी कोणत्या विद्वान स्त्रिया ऋग्वेद काळाशी संबंधीत होत्या ?

अ. विश्ववारा
ब, अपाला

क. लोपामुद्रा
ड. घोषा

पर्यायी उत्तरे : 

63. 

पुढीलपैकी कोणत्या प्रकाराने भारताचे भांडवल व संपत्ती ब्रिटनला नेली जात असे ?
अ. भारतात काम करीत असलेल्या ब्रिटिश नागरी आणि लष्करी अधिका-यांचे पगार व निवृत्ती वेतन.

ब. भारतातील ब्रिटीश भांडवलदारांचा नफा.

क. ब्रिटनमध्ये हिंदी सरकारचा झालेला खर्च.

ड. हिंदी सरकारने घेतलेल्या कर्जावरील व्याज.

पर्यायी उत्तरे :

64. 

पुढीलपैकी विजोड व्यक्ती ओळखा :

65. 

__________ च्या सेनापतींनी गंगेपर्यंतचा प्रदेश जिंकून घेतला तर त्याच्या आरमार प्रमुखांनी समुद्रापलीकडे, परदेशावर, जसे सिलोन, निकोबार बेटे आणि मलया द्विपकल्पाच्या काही भागावर अधिपत्य मिळविले होते. 

66. 

स्तंभ अ आणि स्तंभ ब यांच्या योग्य जोड्या जुळवा :

67. 

भूखंडवहन सिद्धांताच्या पुष्ठिकरणासाठी कोणते पुरावे आहेत ? योग्य पर्याय निवडा.

अ. जिगसॉ-फिट
ब, भ्रंश मूलक प्रवाह

क. विविध क्षेत्रातील जीवाश्म
ड. प्रावरणामधील अभिसरण
पर्यायी उत्तरे : 

68. 

खालील विधानांचे परिक्षण करा आणि योग्य पर्याय निवडा.

विधान 'अ': पृथ्वीचा अंतर्गामा हा निकेल आणि लोह यांच्यापासून बनलेला आहे.

विधान 'ब': पृथ्वीचे कवच हे सिलिका, अल्युमिनियम आणि मैग्नेशियम यांच्या पासून बनलेला आहे. 

पर्यायी उत्तरे : 

69. 

खालील विधानांची सत्यता तपासा, आणि खालीलपैकी कोणते विधान बरोबर आहे ते ओळखा.

विधान 'अ' दख्खनचे पठार हे बेसॉल्ट खडकापासून बनलेले आहे.

विधान 'ब': दख्खनच्या पठारावरील बेसॉल्ट खडकाची निर्मिती ज्वालमुखीच्या उद्रेकातून झालेल्या लाव्हा रसाच्या संचयनाने झालेली आहे.

पर्यायी उत्तरे : 

70. 

स्तंभ अ आणि स्तंभ ब यांच्या योग्य जोड्या जुळवा :

71. 

बहिर्गत शक्तीच्या खनन कार्यामुळे पुढील काही भू-रूपांच्या आकृत्या दिलेल्या आहेत त्यांची निर्मिती कोणत्या बहिर्गत शक्तीमुळे झालेली आहे, याचा योग्य पर्याय निवडा.

72. 

विधाना अ आणि ब यांचे परिक्षण करुन योग्य पर्याय निवडा.

विधान ‘अ’: सौरशक्तीपासून येणा-या उष्णतेपैकी 35% उष्णतेचा पृथ्वीचा पृष्ठभाग आणि वातावरण तापण्यास उपयोग होत नाही तिला पृथ्वीची भू-धवलता असे म्हणतात,

विधान ‘ब’: हवेचे अणू, लहान धुलिकण, ढग, पृथ्वीचा पृष्ठभाग यांच्यापासून विकीरण व परावर्तन क्रियेमुळे उष्णता लघुलहरीद्वारे अवकाशात पाठविली जाते.

पर्यायी उत्तरे : 

73. 

स्तंभ अ आणि स्तंभ ब यांच्या योग्य जोड्या जुळवा :

74. 

स्तंभ अ आणि स्तंभ ब यांच्या योग्य जोड्या जुळवा :

75. 

जोड्या जुळवून योग्य पर्याय निवडा : 

76. 

योग्य जोड्या जुळवून योग्य पर्याय निवडा.

77. 

नदीकाठावरील शहरे व नदी योच्या जोड्या जुळवून योग्य पर्याय निवडा.

78. 

खाली दोन विधान दिलेली आहेत (अ) हे विधान असून (र) हे कारण आहे खालील पर्यायातून योग्य पर्याय निवडा.

विधान (अ) : पर्वतीय आणि डोंगराळ प्रदेशामध्ये हवाई वाहतूक हेच सर्वांसाठी उपयुक्त साधन आहे.

कारण (र): पर्वतीय प्रदेशामध्ये रस्ते आणि रेल्वेमार्ग तयार करणे अतिशय कठिण आणि खर्चिक आहे. पर्यायी उत्तरे : 

79. 

खाली दोन विधान दिलेली आहेत (अ) हे विधान असून (र) हे कारण आहे खालील पर्यायातून योग्य पर्याय
निवडा.

विधान (अ) : निर्वणीकरणामुळे हवेतील कार्बनडायऑक्साइड चे प्रमाण वाढते.

कारण (र) : वने जेंव्हा प्रकाशसंश्लेषण क्रियेद्वारे स्वत:चे अन्न तयार करतात तेव्हा मोठ्या प्रमाणात
कार्बनडायऑक्साईड चा वापर होतो.

पर्यायी उत्तरे : 

80. 

दिलेल्या नकाशाचे अवलोकन करा आणि वाहणा-या वाऱ्याचा योग्य पर्याय निवडा.

image-question no-80 

आता मिळवा सर्व जाहिराती Telegram Channel वर (अगदी मोफत) - येथे क्लिक करा

Maha NMK Here You will get the list of all district from Maharashtra. You Can Select Any Disctrict From The List And Get Latest Recruitment News For The District. Keep Visiting MahaNMK Daily For The Latest Recruitment new and Free Job Alert 2018