बँक ऑफ बडोदा (BOB) मध्ये १०३९ जागा

Updated On : 11 November, 2016 | MahaNMK.com बँक ऑफ बडोदा (BOB) मध्ये १०३९ जागांसाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात येत असून ऑनलाइन अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक २९ नोव्हेंबर २०१६ आहे.

१. Credit Analysts (Chartered Accountants) SMG/S-IV

एकूण जागा : ४० जागा

वयाची अट :  २८ ते  ४० वर्षे 

२. Finance/ Credit (MMG/S-II)

 एकूण जागा : २३५ जागा

वयाची अट : २५ ते  ३२ वर्षे

३. Finance/ Credit (MMG/S-III)

एकूण जागा : २०५ जागा

वयाची अट : २८ ते  ४० वर्षे

४. Trade Finance (MMG/S-II)

          एकूण जागा : १०० जागा

वयाची अट : २५ ते  ३२ वर्षे

५. Treasury-Product Sales (MMG/S-II)

एकूण जागा : २० जागा

वयाची अट : २५ ते  ३० वर्षे

६. Treasury-Dealers/ Traders (MMG/S-II)

एकूण जागा : ०५ जागा

वयाची अट : २५ ते  ३० वर्षे

७. Treasury Relationship Managers (Forex/Derivatives) MMG/S-III

एकूण जागा : ०३ जागा

वयाची अट : २५ ते  ३५ वर्षे

८. Treasury-Equity Analyst (MMG/S-III)

एकूण जागा : ०१ जागा

वयाची अट : २५ ते  ३५ वर्षे

९. Risk Management (MMG/S-III)

एकूण जागा : १० जागा

वयाची अट : २५ ते  ३२ वर्षे

१०. Agriculture Product Specialist –Gold loan (MMG/S-III)

एकूण जागा : ०१ जागा

वयाची अट : २८ ते  ४० वर्षे

११. Agriculture Product Specialist –Warehouse Receipt (MMG/S-III)

एकूण जागा : ०१ जागा

वयाची अट : २८ ते  ४० वर्षे

१२. Agriculture Product Specialist –Food and Agro Processing (MMG/S-III)

एकूण जागा : ०१ जागा

वयाची अट :  २८ ते  ४० वर्षे 

१३. Agriculture Product Specialist –High Tech Agri Projects (MMG/S-III)

एकूण जागा : ०१ जागा

वयाची अट :  २८ ते  ४० वर्षे 

१४. Agriculture Product Specialist –Farm Mechanization (MMG/S-III)

एकूण जागा : ०१ जागा

वयाची अट :  २८ ते  ४० वर्षे 

१५. Marketing (MMG/S-II)

एकूण जागा : २०० जागा

वयाची अट : २५ ते  ३२ वर्षे

१६. Planning (JMG/S-I)

एकूण जागा : ५७ जागा

वयाची अट : २३ ते  ३० वर्षे

१७. Planning (MMG/S-II)

एकूण जागा : ११ जागा

वयाची अट : २५ ते  ३२ वर्षे

१८. Economists (MMG/S-II)

एकूण जागा : ०४ जागा

वयाची अट : २५ ते  ३० वर्षे

१९. Economis (SMG/S-IV)

एकूण जागा : ०१ जागा

वयाची अट : ३० ते  ४० वर्षे

२०. Law (MMG/S-II)

एकूण जागा : १७ जागा

वयाची अट : २५ ते  ४० वर्षे

२१. IT -Software Development (MMG/S-II)

एकूण जागा : ०५ जागा

वयाची अट : २५ ते  ३० वर्षे

२२. IT -Data Scientis (MMG/S-III)

एकूण जागा : ०२ जागा

वयाची अट : २५ ते  ४० वर्षे

२३. IT -Software Testing (MMG/S-III)

एकूण जागा : ०१ जागा

वयाची अट : २५ ते  ४० वर्षे

२४. IT -Database Management (MMG/S-III)

एकूण जागा : ०२ जागा

वयाची अट : २५ ते  ४० वर्षे

२५. IT -Data Analyst (MMG/S-III)

एकूण जागा : ०९ जागा

वयाची अट : २५ ते  ४० वर्षे

२६. IT Security (CISA) (MMG/S-III)

एकूण जागा : ०३ जागा

वयाची अट : २५ ते  ४० वर्षे

२७. HRM (MMG/S-II)

एकूण जागा : २५ जागा

वयाची अट : २५ ते  ३२ वर्षे

२८. HRM (MMG/S-III)

एकूण जागा : १५ जागा

वयाची अट :  २८ ते  ४० वर्षे 

२९. Security (MMG/S-II)

एकूण जागा : ३२ जागा

वयाची अट : २५ ते  ३५ वर्षे

३०. Fire (JMG/S-I)

एकूण जागा : ०९ जागा

वयाची अट : २१ ते  ३० वर्षे

३१. Electrical Engineers (MMG/S-II)

एकूण जागा : ०२ जागा

वयाची अट : २५ ते  ३२ वर्षे

३२. Civil Engineers/ Architects (MMG/S-II)

एकूण जागा : ०८ जागा

वयाची अट : २५ ते  ३२ वर्षे

३३. Official Language (Hindi) (MMG/S-II)

एकूण जागा : १२ जागा

वयाची अट : २५ ते  ३२ वर्षे

शैक्षणिक पात्रता : Diploma, CA/ICWA, BE/B.Tech, Graduation Degree, Post Graduation, Ph.D, MBA

वयाची अट : ०१ नोव्हेंबर २०१६ रोजी     [SC/ST- ०५ वर्षे सूट, OBC- ०३ वर्षे सूट ]

परिक्षा शुल्क : रुपये ६०० /- [SC/ST/अपंग - रुपये १०० /-]

टीप: आपले वय मोजण्याकरिता Age Calculator चा वापर करावा.

फॉर्म भरण्याचा अंतिम दिनांक : 29 November, 2016

Share
Share This
PDF
Download PDF
Official Website
Official Site

Note: नवीन जाहिरातींचे सर्वात जलद अपडेट्स मिळवण्यासाठी "www.MahaNMK.com" या संकेतस्थळाला दररोज भेट द्या

टिप्पणी करा (Comment Below)

नवीन जाहिराती :